Przejdź do treści

Wystąpienia naukowe

 1. „Problemy urologiczne tetraplegika w materiale Oddziału Paraplegii Pourazowej
  10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika w Bydgoszczy” .

  OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
  BYDGOSZCZ 09-11.09.1998R.
  Sosnowski S., Winkler P., Szyca R.
 2. „Refluks żołądkowo-przełykowy”.
  IV OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CORNELIA de LANG SYNDROM
  ŻNIN 30.04-03.05.2004.
  Szyca R., Leksowski K.
 3. „Leczenie operacyjne choroby guzków krwawniczych przy użyciu systemu uszczelniania naczyń
  Liga Sure”.

  ZJAZD SEKCJI CHIRURGII WOJSKOWEJ TOWARZYSTWA CHIRURGÓW POLSKICH. BYDGOSZCZ-PIECZYSKA 2004.
  Szyca R., Leksowski K., Dratwa S., Tomaszewski S., Aniukiewicz K.
 4. „Wskazania i zastosowanie TEM (transanal endoscopic microsurgery)w chirurgii odbytnicy. Doświadczenia własne”.
  VII MIĘDZYNARODOWE POLSKO-CZESKO-SŁOWACKIE SYMPOZJUM WIDEOCHIRURGII
  XI SYMPOZJUM SEKCJI WIDEOCHIRURGII TOWARZYSTWA CHIRURGÓW POLSKICH.
  KONIN-LICHEŃ 27-29 KWIETNIA 2005R.
  Jasiński A., Gryz M., Szyca R.., Leksowski K.
 5. „Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków aorty brzusznej- stentgraft”.
  Posiedzenie i walne zebranie członków Towarzystwa Chirurgów Polskich Oddziału Bydgosko-Toruńskiego.
  BYDGOSZCZ 30.04.2005r.
  Sokala P., Leksowski K., Gryz M., Szyca R., Dratwa S., Tomaszewski S., Wałęsa C., Gaca W., Czyszkowski P.
 6. „Candida albicans”.
  V JUBILEUSZOWY OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CORNELIA de LANG SYNDROM
  ŻNIN 30.04-01.05.2005.
  Szyca R., Leksowski K.
 7. „Sepsa jako powikłanie zabiegów chirurgicznych”.
  XX KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH WOJSKA POLSKIEGO: „Sepsa jako problem kliniczno-diagnostyczny”
  CZAPLINEK 19.05-21.05.2005.
  Leksowski K., Szyca R.
 8. „Ocena porównawcza operacji żylaków odbytu przy użyciu aparatu LigaSure oraz operacji sposobem Barrona z jednoczesną krioterapią”.
  Zebranie naukowo-szkoleniowe członków Towarzystwa Chirurgów Polskich Oddziału
  Bydgosko-Toruńskiego.
  BYDGOSZCZ 25.06.2005R.
  Szyca R., Leksowski K., Sokala P., Jasiński A.
 9. „Olbrzymi przewlekły ropień przestrzeni zaotrzewnowej jako powikłanie jatrogennego uszkodzenia dróg żółciowych”.
  Zebranie naukowo-szkoleniowe członków Towarzystwa Chirurgów Polskich Oddziału
  Bydgosko-Toruńskiego.
  BYDGOSZCZ 22.10.2005R.
  Szyca R., Sokala P.
 10. „Przydatność wybranych leków w zapobieganiu wymiotom pooperacyjnym u chorych po operacjach laparoskopowych”.
  Zebranie naukowo-szkoleniowe członków Towarzystwa Chirurgów Polskich Oddziału
  Bydgosko-Toruńskiego.
  BYDGOSZCZ 17.12.2005R.
  Peryga P., Szyca R., Leksowski K.
 11. Odległe wyniki leczenia przepuklin pachwinowych u chorych operowanych metodą Lichtensteina – badanie ankietowe”
  Zebranie naukowo-szkoleniowe członków Towarzystwa Chirurgów Polskich Oddziału
  Bydgosko-Toruńskiego.
  BYDGOSZCZ 28.01.2006r.
  Drtawa S., Tomaszewski S., Szyca R.,
 1. „Operacje antyrefluksowe z zastosowaniem techniki laparoskopowej u chorych z zespołem Cornelia de Lange”
  VII Sympozjum Naukowe Stowarzyszenia CdLS – Polska
  Wenecja 28-29.04.2006 r.
  Szyca R., Leksowski K.
 2. „Problemy anestezjologiczne u dzieci z zespołem Cornelii deLange
  VII Sympozjum Naukowe Stowarzyszenia CdLS
  ” – Polska
  Wenecja 28-29.04.2006 r.
  Goch R., Szyca R., Hinc-Kasprzyk J., Pałkowska L., Skoczylas-Stoba B.
 3. “Operacyjne leczenie hemoroidów z zastosowaniem aparatu LigaSure”-plakat.
  VI Sympozjum Polskiego Klubu Proktologii, 28-30 września 2006r.-Płock.
  Szyca R. ,Dratwa S., Tomaszewski S., Leksowski K.
 4. „Odległe wyniki leczenia przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową”
  Zebranie naukowo-szkoleniowe członków Towarzystwa Chirurgów Polskich Oddziału
  Bydgosko-Toruńskiego.
  BYDGOSZCZ 17.02.2007r.
  Dratwa S., Szyca R., Szrajda M.
 5. „Zagadnienia gastroenterologiczne dzieci CdLS”
  VII Ogolnopolski Zjazd CdLS- Polska
  ŻNIN 29-30.04.2007r.
  Szyca R.
 6. „Odległe powikłanie endoskopowej sfinkterotomii”
  XVII Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP
  RYNIA k/WARSZAWY 10-11.05.2007R.
  Szyca R., Tomaszewski S., Jasiński A., Leksowski K.
 7. „Late complication of endoscopic sphincterotomy”-plakat
  XVII Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP
  RYNIA k/WARSZAWY 10-11.05.2007R.
  Szyca R., Tomaszewski S., Jasiński A., Leksowski K.
 8. „Obrażenia jamy brzusznej i klatki piersiowej spowodowane wybuchem-patofizjologia, objawy, zasady postępowania.
  63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich
  Poznań, 12-15.09.2007r.
  Aniukiewicz K., Szyca R., Leksowski K.
 9. ” Wideotorakoskopowe operacje łagodnych guzów śródpiersia”
  Zebranie naukowo-szkoleniowe członków Towarzystwa Chirurgów Polskich Oddziału
  Bydgosko-Toruńskiego.
  BYDGOSZCZ 30.01.2008r.
  Tomaszewski S., Szyca R., Sokala P., Leksowski K.