Przejdź do treści

Wykaz publikacji

1. „Samoistna perforacja pęcherza moczowego z wytworzeniem przetoki pęcherzowo-kulszowej u chorego z pourazowym uszkodzeniem rdzenia kręgowego”.
KWARTALNIK ORTOPEDYCZNY 1998.4
Tkaczyk S., Wolski Z., Biliński P.J., Kasprzak H., Sosnowski S., Czyszkowski P., Szyca R., Śniegocki M.

2.  „Przypadek odległego pęknięcia śledziony u chorego z urazem wielonarządowym” .
KWARTALNIK ORTOPEDYCZNY 1998.4
Kasprzak H., Biliński P.J., Sosnowski S., Tkaczyk S., Śniegocki M., Szyca R.

3. „Leczenie żywieniowe w oparzeniach termicznych”.
VALETUDINARIA 2003.1-2. TOM.8
Tomaszewski S., Dratwa S., Szyca R., Peryga P.

4. „Leczenie operacyjne choroby guzków krwawniczych przy użyciu systemu uszczelniania naczyń
LigaSure”.

VALETUDINARIA 2004.1. TOM.9
Szyca R., Leksowski K., Dratwa S., Tomaszewski S., Aniukiewicz K.

5. Rozprawa doktorska „Ocena porównawcza operacji żylaków odbytu przy użyciu aparatu LigaSure oraz operacji sposobem Barrona z jednoczesną krioterapią”.
UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI- WYDZIAŁ WOJSKOWO-LEKARSKI 22.02.2005R.
Szyca R.

6. „Ocena porównawcza operacji żylaków odbytu przy użyciu aparatu LigaSure oraz operacji sposobem Barrona  z jednoczesną krioterapią”
VALETUDINARIA 2005.2. TOM. 10
Szyca R., Dratwa S., Peryga P. Leksowski K.

7. “The effect of thoracoscopic slanchnicectomy on pain intensity and common daily functions In patients with intractable pancreatic pain”
GASTROENTEROLOGIA POLSKA  2005, 12(4): 305-309
Leksowski K., Tomaszewski S., Sokala P.,  Szyca R., Ostrowski C.

8. „Odległe wyniki leczenia przepuklin pachwinowych u chorych operowanych metodą Lichtensteina- badania ankietowe”.
Dratwa S., Leksowski K., Tomaszewski S., Szyca R., Sokala P.
POLSKI PRZEGLĄD CHIRURGICZNY  2006, TOM 78 NR 1: 23-35.

9.“Ondansetron, metoclopramid, dexamethason, and their combinations compared for the prevention of postoperative nausea and vomiting in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy: a prospective randomized study”.
Leksowski K., Peryga P., Szyca R.
SURG. ENDOSC. 2006 Jun;20(6):878-82.

10.“Operacyjne leczenie hemoroidów z zastosowaniem aparatu LigaSure”.
Szyca R. ,Dratwa S., Tomaszewski S., Leksowski K.
PROKTOLOGIA-suplement. 2006;2:45.

11. „Operacyjne leczenie hemoroidów z zastosowaniem aparatu LigaSure-badania prospektywne”.
Szyca R.,Dratwa S.,Tomaszewski S., Leksowski K.
POLSKI PRZEGLĄD CHIRURGICZNY  2006, TOM 78 NR 12: 1417-1423.

12. „Leczenie choroby guzków krwawniczych sposobem Barrona z jednoczesną krioterapią-badania prospektywne”.
Szyca R., Aniukiewicz K.., Ostrowski C., Leksowski K.
PROKTOLOGIA  2006, 7 (3-4): 194-199.

13. „Rola wideotorakoskopii we współczesnej chirurgii klatki piersiowej”.
Leksowski K ., Tomaszewski, Sokala P., Szyca R., Ostrowski C.
Borgis-Postępy Nauk Medycznych 1/2006: 9-18

14. „Long- therm results of rectal tumors treatment by Transanal Endoscopic Microsurgery (TEM)”.
Jasiński A., Szyca R., Tomaszewski S., Leksowski K.
POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI 2007, TOM XXII (131):379-380.

15. „Bilateral posterior thoracoscopic splanchnicectomy in a face- down position in the menagement of chronic pancreatic pain”.
Tomaszewski S., Szyca R., Jasiński A., Leksowski K.
POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI 2007, TOM XXII (131):399-401.

16. „Late complication of endoscopic sphincterotomy”.
Szyca R., Tomaszewski S., Jasiński A., Leksowski K.
POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI 2007, TOM XXII (131):414-415.

17. „ Torakoskopia wczoraj i dziś”.
Tomaszewski S., Szyca R., Leksowski K.
VALETUDINARIA 2007.1. TOM. 12:5-8.

18. „ Wideotorakoskopowe operacje łagodnych guzów śródpiersia”.
Tomaszewski S., Szyca R., Leksowski K.
VALETUDINARIA 2007.1. TOM. 12:9-12.

19. “Obrażenia jamy brzusznej I klatki piersiowej spowodowane wybuchem- patofizjologia, objawy, zasady postępowania”.
Aniukiewicz K., Szyca R., Leksowski K.
Nowiny Lekarskie 2007 (76), suplement I: 100-101.