Przejdź do treści

Robert Szyca

Jestem doktorem nauk medycznych, studia w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi ukończyłem w 1997 roku jako lekarz medycyny- podporucznik Wojska Polskiego. Staż podyplomowy ukończyłem w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy w roku 1998.

W tym samym roku objąłem stanowisko asystenta w Klinice Chirurgii tegoż szpitala, gdzie pracuję do chwili obecnej. W roku 2000 uzyskałem I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej, egzamin zdałem z wynikiem bardzo dobrym. W roku 2001 uzyskałem I stopień specjalizacji z organizacji ochrony zdrowia.

W roku 2005 obroniłem pracę doktorską na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Natomiast w roku 2005 zostałem specjalistą II stopnia z chirurgii ogólnej. W roku 2011 zostałem specjalistą w dziedzinie chirurgii onkologicznej.

Na co dzień pracuję w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy, gdzie czynnie praktykuję jako chirurg-onkolog, a od 2019 roku, jako pułkownik Wojska Polskiego jestem Komendantem placówki.

Jestem autorem wielu prac naukowych, które ukazały się w pismach medycznych w kraju i za granicą. Wielokrotnie przedstawiałem prace naukowe na zjazdach i posiedzeniach naukowych. Ukończyłem studia podyplomowe Master of Business Administration in Health Management na Wyższej Szkole Bankowej.