Przejdź do treści

Kursy doskonalące

 • Współczesne leczenie żywieniowe – 1999r.
 • Chirurgia gruczołów dokrewnych – 2002r.
 • Techniki mikrochirurgiczne i chirurgia ręki – 2002r.
 • Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w chirurgii – 2002r.
 • Skojarzone leczenie nowotworów przewodu pokarmowego- 2003r.
 • HIV i AIDS dla chirurgów – 2003r.
 • Chirurgia transplantacyjna – 2003r.
 • Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna – 2003r.
 • Leczenie oparzeń -2004r.
 • Podstawy ultrasonografii – 2004r.
 • Zaawansowane operacje laparoskopowe – 2005r.
 • Postępy w chirurgii – 2005r.
 • Zaawansowane operacje laparoskopowe – 2006r.
 • Leczenie stopy cukrzycowej- 2006r.
 • V Międzynarodowe Bartoszyckie dni videochirurgii oraz III Międzynarodowe Sympozjum Chirurgii Bariatrycznej- 2006r.
 • V Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Flebologicznego: Bydgoszcz, Opera Nova 1-3 czerwca 2006
 • Diagnostyka doplerowska naczyń krwionośnych kończyn dolnych: Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii. Krasnobród 26.08-01.09.2007r.
 • Leczenie przepuklin pachwinowych i brzusznych: Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. 27-28.09.2007r.