Przejdź do treści

Nowotwory piersi

ŁAGODNE NOWOTWORY PIERSI

 1. Zmiany włóknisto-torbielowate

Najczęściej występują u kobiet przed menopauzą. Uważa się, że duży wpływ na ich powstawanie mają zmiany hormonalne zachodzące w czasie cyklu miesiączkowego. Jak sama nazwa wskazuje, są to głównie torbiele z towarzyszącym włóknieniem tkanki. Sama torbiel to rodzaj guza wypełnionego płynem.

Włóknisto-torbielowate zmiany w piersiach dzielimy na dwie zasadnicze grupy ze względu na możliwości wzrostu, czyli proliferacji:

  • Zmiany nieproliferujące, czyli typowe torbiele z włóknieniem;
  • Zmiany proliferujące, do których zaliczamy hiperplazję nabłonkową i gruczolistość stwardniającą.

Proliferacja to proces namnażania komórek organizmu. W kontekście schorzeń włóknisto-torbielowatych, określenie „proliferujące” oznacza zmiany, które charakteryzują się zwiększeniem liczby komórek budujących zmianę, co sprawia, że mogą mieć bardziej dynamiczny wzrost. Natomiast zmiany typu nieproliferującego przebiegają bez namnażania komórek, przez co rzadko zmieniają swoje wymiary.

Zmiany nieproliferujące, czyli torbiele, są najczęstszym rodzajem zmian typu włóknisto-torbielowatego jakie obserwujemy. Zazwyczaj są one wieloogniskowe i obustronne. Wypełnione są wodnistym płynem, który może wapnieć i odznaczać się na mammografii. Ich występowanie nie wiąże się z ryzykiem powstania raka.

Hiperplazja nabłonkowa należąca do zmian proliferujących, to zjawisko w którym występuje nadprodukcja komórek przewodów gruczołów piersiowych (fizjologicznie są tylko 2 warstwy komórek w tej strukturze). Nasilona i atypowa hiperplazja może przypominać raka nienaciekającego i co ważne, jej występowanie 5-krotnie zwiększa ryzyko rozwoju nowotworu złośliwego.

Gruczolistość stwardniająca, również należąca do zmian proliferujących, występuje rzadziej niż torbiele czy hiperplazja, ale może przypominać raka, zarówno pod mikroskopem jak i palpacyjnie (mają twardą, ale elastyczną konsystencję). Jej występowanie może 2-krotnie zwiększyć ryzyko powstania raka piersi.

2. Choroby zapalne piersi

Procesy zapalne w piersi są rzadkie i co ważne, nie wiążą się one ze zwiększonym ryzykiem rozwoju raka. Najczęstszymi zmianami tego typu są: ostre zapalenie piersi, rozstrzenie przewodów mlecznych i martwica tkanki tłuszczowej.

Ostre zapalenie piersi, czyli mastitis, rozwija się zwykle jako skutek zakażenia gronkowcem złocistym przez przewody mlekowe, stąd najczęściej występuje ono u kobiet karmiących. Rozsztrzenie przewodów mlecznych to przewlekłe zapalenie niebakteryjne, które związane jest z zagęszczeniem wydzieliny gruczołu piersiowego; występuje zazwyczaj u kobiet między 40- 60 rokiem życia, które rodziły. Martwica tkanki tłuszczowej to zmiana wywołana przez uraz np. uderzenie. Może ona przypominać guza nowotworowego, ale z rakiem nie ma nic wspólnego.

3. Łagodne zmiany rozrostowe

Najczęściej spotykanymi zmianami łagodnymi piersi są gruczolakowłókniaki, guzy liściaste i brodawczaki wewnątrzprzewodowe. Choć są łagodne, to należy pamiętać, że są one nowotworami, więc nieobserwowane i nieusunięte mogą zmienić się w nowotwory złośliwe.

Gruczolakowłókniak jest najczęściej występującym nowotworem łagodnym piersi, którego szczyt zachorowania przypada między 20 a 30 rokiem życia. Objawia się jako pojedynczy, dobrze odgraniczony i ruchomy wobec otoczenia guzek. Uważa się, że za jego rozwój odpowiada wzrost wydzielania estrogenów, dlatego gruczolakowłókniaki mogą powiększać się pod koniec cyklu miesiączkowego czy w czasie ciąży, a zanikać po menopauzie.

Guz liściasty występuje rzadziej niż gruczolakowłókniak, jednak ma on większą tendencję do nabywania cech złośliwości (15% z guzów liściastych jest w pełni złośliwych). Co ciekawe, struktury tworzące zręb tego nowotworu tworzą charakterystyczne wyrośla w kształcie liści, skąd pochodzi nazwa tej zmiany.

Brodawczak wewnątrzprzewodowy jest najczęściej obserwowany u kobiet przed menopauzą. Zwykle jest niewielką, pojedynczą zmianą w obrębie przewodów mlecznych w gruczole, która objawia się wyciekiem z brodawki sutkowej czy zaciągnięciem brodawki.

Zmian łagodnych, które mogą występować w piersiach jest wiele, jednak należy pamiętać, że każdą zmianę w strukturze lub wyglądzie piersi należy zawsze zgłaszać lekarzowi i zbadać w celu określenia jej charakteru. Jeśli zmiana zostanie zdiagnozowana jako łagodna, nie należy zapominać o jej obserwacji poprzez regularne mammografie i badania lekarskie oraz comiesięczne samobadania piersi.

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE PIERSI

Klasyfikacja histologiczna raka piersi

I. Raki nienaciekające: (stanowią około 15% wszystkich raków piersi)
– rak wewnątrzprzewodowy (carcinoma intraductale in situ – CDIS)
– rak wewnątrzzrazikowy (carcinoma lobulare in situ – CLIS)

II. Raki naciekające
– rak przewodowy naciekający (carcinoma ductale infiltrans)
– rak zrazikowy naciekający (carcinoma lobulare infiltrans)
– rak galaretowaty (carcinoma gelatinosum)
– rak rdzeniasty (carcinoma medullare)
– rak brodawkowaty (carcinoma papillare)
– rak cewkowaty (carcinoma tubulare)
– rak gruczołowo-torbielowaty (carcinoma adenoides cysticum)
– rak apokrynalny (carcinoma apocrinale)
– rak z metaplazją (carcinoma c. metaplasia)

Klasyfikacja TNM raka piersi (8. edycja UICC)

T (tumor) – guz pierwotny nowotworu
Txnie można ocenić guza pierwotnego
T0nie stwierdza się guza pierwotnego
Tisrak przedinwazyjny (in situ)
Tis (DCIS)rak przewodowy in situ
Tis (LCIS)rak zrazikowy in situ
Tis (Paget)choroba Pageta brodawki sutkowej nie związana z rakiem inwazyjnym lub/i z rakiem in-situ (DCIS lub/i LCIS) w głebiej leżącej tkance gruczołowej
T1guz nie większy niż 2 cm
  T1miguz nie większy niż 0,1 cm (mikronaciekanie)
  T1aguz większy niż 0,1 cm ale nie większy niż 0,5 cm
  T1bguz większy niż 0,5 cm ale nie większy niż 1 cm
  T1cguz większy niż 1 cm ale nie większy niż 2 cm
T2guz większy niż 2 cm ale nie większy niż 5 cm
T3guz większy niż 5 cm
T4guz każdej wielkości naciekający ścianę klatki piersiowej i/lub skórę (owrzodzenie lub guzki satelitarne skóry)
  T4anaciekanie ściany klatki piersiowej (żebra, mięśnie międzyżebrowe, mięsień zębaty przedni) lecz nie mięśni piersiowych
  T4bowrzodzenie, guzki satelitarne lub obrzęk skóry (nie spełniające kryteriów raka zapalnego)
  T4cT4a i T4b jednocześnie
  T4drak zapalny (carcinoma inflamatorium)
N (lymph nodes) – stan regionalnych węzłów chłonnych
Nxnie można ocenić okolicznych węzłów chłonnych
N0brak przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych
N1przerzuty w ruchomych węzłach chłonnych I–II piętra pachy po stronie guza
N2przerzuty w klinicznie nieruchomych lub tworzących pakiet węzłach chłonnych I–II piętra pachy po stronie guza lub stwierdzone klinicznie przerzuty w węzłach piersiowych wewnętrznych po tej samej stronie, przy braku klinicznie podejrzanych węzłów pachowych
  N2aprzerzuty w klinicznie nieruchomych lub tworzących pakiety węzłach chłonnych I–II piętra pachy po stronie guza
  N2bstwierdzone klinicznie przerzuty w węzłach piersiowych wewnętrznych po stronie guza przy braku klinicznie podejrzanych węzłów pachowych
N3przerzuty w węzłach (węźle) podobojczykowych po stronie guza (III piętro pachy) z zajęciem lub bez zajęcia węzłów pięter I i II; stwierdzone klinicznie przerzuty w węzłach (węźle) piersiowych wewnętrznych po stronie guza przy jednoznacznie klinicznie zmienionych węzłach piętra I i II pachy; przerzuty w węzłach (węźle) nadobojczykowych po stronie guza z zajęciem lub bez zajęcia węzłów chłonnych pachy lub piersiowych wewnętrznych
  N3aprzerzuty w węzłach podobojczykowych po stronie guza
  N3bprzerzuty w węzłach piersiowych wewnętrznych i w węzłach pachowych
  N3cprzerzuty w węzłach nadobojczykowych po stronie guza
pN (lymph nodes) – stan węzłów chłonnych – klasyfikacja patologiczna
pNxnie ma możliwości oceny węzłów chłonnych
pN0nie ma przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych
pN0(i-)Nie stwierdzono przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych w badaniu histologicznym czy morfologicznym na obecność ITC (isolated tumor cells)
pN0(i+)Nie stwierdzono przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych w badaniu histologicznym, stwierdzono komórki nowotworowe w badaniu morfologicznym ITC
pN0(mol-)Nie stwierdzono przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych w badaniu histologicznym czy molekularnym
pN0(mol+)Nie stwierdzono przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych w badaniu histologicznym, wynik badania molekularnego pozytywny (obecność nowotworu)
pN1Mikroprzerzuty lub przerzuty w 1 do 3 pachowych węzłach chłonnych i/lub przerzuty w węzłach chłonnych piersiowych wewnętrznych
pN1mimikroprzerzuty (większe niż 0,2 mm i/lub > 200 komórek, ale żaden nie większy niż 2mm)
pN1aprzerzuty w 1–3 pachowych węzłach chłonnych (w tym w co najmniej jeden większy niż 2 mm)
pN1bprzerzuty w węzłach chłonnych piersiowych wewnętrznych
pN1cprzerzuty w 1–3 pachowych węzłach chłonnych i węzłach chłonnych piersiowych wewnętrznych
pN2przerzuty w 4–9 pachowych węzłach chłonnych lub przerzuty w węzłach chłonnych piersiowych wewnętrznych przy braku przerzutów w pachowych węzłach chłonnych
pN2aprzerzuty w 4–9 pachowych węzłach chłonnych (w tym w co najmniej jeden > 2 mm)
pN2bprzerzuty w węzłach chłonnych piersiowych wewnętrznych przy braku przerzutów w pachowych węzłach chłonnych
pN3przerzuty w 10 lub więcej pachowych węzłach chłonnych lub przerzuty w podobojczykowych węzłach chłonnych lub pN3b lub przerzuty w nadobojczykowych węzłach chłonnych
pN3aprzerzuty w 10 lub więcej pachowych węzłach chłonnych, w tym w co najmniej jeden > 2 mm lub przerzuty w podobojczykowych węzłach chłonnych (III piętro dołu pachowego)
pN3bPrzerzuty wykryte klinicznie w węźle/węzłach chłonnych piersiowych wewnętrznych po stronie guza z obecnością przerzutów do węzła/węzłów chłonnych pachowych; lub przerzuty w więcej niż 3 węzłach chłonnych pachowych i w węzłach chłonnych piersiowych wewnętrznych (mikroprzerzuty lub makroprzerzuty) wykryte za pomocą biopsji węzła wartowniczego, bez klinicznych cech przerzutów
pN3cprzerzuty w nadobojczykowych węzłach chłonnych
M (metastases) – przerzuty odległe
M0nie stwierdza się obecności przerzutów odległych
cM0(i+)Komórki raka wykryte mikroskopowo bądź technikami biologii molekularnej we krwi, innych tkankach lub pozaregionalnych węzłach chłonnych (depozyt ≤ 0,2 mm lub ≤ 200 komórek), przy braku innych objawów przerzutów
M1Obecne przerzuty odległe

Stopnień zaawansowania (ang. staging) raka piersi (aktualizacja 01/2018)

Stopień zaawansowania raka piersi określony na podstawie klasyfikacji TNM
Stopień 0Tis N0 M0
Stopień IAT1 N0 M0
Stopień IBT0,T1 N1mi M0
Stopień IIAT0,T1 N1 M0
T2 N0 M0
Stopień IIBT2 N1 M0
T3 N0 M0
Stopień IIIAT0,T1,T2 N2 M0
T3 N1,N2 M0
Stopień IIIBT4 N0,N1,N2 M0
Stopień IIICkażdy T N3 M0
Stopień IVkażdy T każdy N M1