Przejdź do treści

Endoskopia

Rektosigmoidoskopia to badanie diagnostyczne polegające na wziernikowaniu końcowego odcinka jelita grubego, a dokładniej odbytnicy oraz końcowego odcinka esicy. Umożliwia ocenę morfologicznej powierzchni błony śluzowej końcowego odcinka jelita grubego. W połączeniu z możliwością pobrania próbek do badania histopatologicznego, przeprowadzenia niektórych rodzajów zabiegów endoskopowych oraz tamowania krwawień, nierzadko pozwala pacjentowi uniknąć operacji chirurgicznej i tym samym skrócić czas hospitalizacji. Metoda ta pozwala na obejrzenie błony śluzowej i ocenę czynności perystaltycznych w poszukiwaniu zmian chorobowych, takich jak: polipy, stany zapalne, owrzodzenia, zmiany naczyniowe (żylaki) lub nowotwory. Badanie to umożliwia również pobieranie wycinków ze zmian chorobowych oraz leczenie zmian patologicznych: usuwanie polipów czy koagulację zmian naczyniowych.

Wskazaniami do przeprowadzenia tego rodzaju badania są zwłaszcza:

  • stany uznane za przednowotworowe
  • podejrzenie tzw. zmian organicznych w badaniu kontrastowym jelita grubego
  • niewyjaśnione krwawienia z odbytu w czasie rektoskopii (wziernikowanie odbytnicy) – samo stwierdzenie u chorych żylaków odbytu nie zwalnia lekarza z szukania innych przyczyn
  • brak zmian w badaniu radiologicznym jelita grubego, przy utrzymywaniu się takich objawów jak bóle i parcie na stolec oraz biegunka
  • kontrola po zabiegu operacyjnym jelita grubego, polipektomii kolonoskopowej, a także ocena wyników leczenia farmakologicznego
  • wskazania do zabiegu endoskopowego usunięcia polipa, ciała obcego lub tamowania krwawienia


Przeciwskazania:

  • ostre zapalenie otrzewnej
  • podejrzenie perforacji jelita
  • podejrzenie zapalenia uchyłka jelita
  • ostre rozdęcie okrężnicy.

Przygotowanie do badania

Na 24 do 48 godzin przed zaplanowanym terminem rektosigmoidoskopii pacjent przechodzi na dietę płynną. Rano w dniu badania podawane są leki przeczyszczające – dokładne wypróżnienie jest konieczne dla jego prawidłowego przebiegu.